Sopsortering

Hushållssopor
SRV tömmer varannan vecka de sopkärl som körts fram på "Garagevägen" (vägen mellan vändplanerna). De som inte använder denna service hänvisas till att lägga hushållssopor i de stora sopkärl som är uppställda vid garagen.
Det är SRV som ansvarar för sophanteringen i området, d v s det ligger inte inom Samfällighetens ansvar.

Övrigt avfall
Närmaste återvinningsstation ligger vid däckverkstaden i Sågen. Där finns behållare för papper, kartong, plastförpackningar, glas och batterier.

Övrigt avfall ska lämnas vid SRV:s återvinningscentraler, närmast från Vendelsö är Jordbro.
SRV Återvinning - SRV Återvinning (srvatervinning.se)

Uppdaterat 2024-02-27