Trivselregler inom Sågdalen Samfällighetsförening!

En gång per år, vanligtvis under april månad, har samfälligheten en årsstämma. Då väljer man en styrelse, som förvaltar och bevakar samfällighetens intressen enligt stämmobeslut. På årsmötet godkänns debiteringslängd och ev framtida investeringar beslutas, som är föreslagna och informerade. Styrelsens medlemmar finns på hemsidan, ytterligare info finns när man som medlem har loggat in. Nedan lite allmänna infopunkter att ta del av;

· Föreningen ansvarar för ett fjärrvärmesystem inom området med undercentral och kulvertanläggning.

· Föreningen ansvarar för gemensamma anläggningar (vägar, parkmark och garage). Kommunen äger dock all gemensam mark.

· Gemensam skötsel av området sker på vårstädningen under ledning av städledarna i varje städområde. Städledare utses på enligt ett rullande schema.

· Snöröjningen sköts av entreprenör, men varje husägare har skyldighet att skotta bort snö och sanda utanför sin egen tomtgräns för att post m.m. ska kunna komma fram.

· Vi bor i ett trivsamt och barnvänligt område med lekplatser och små lokalgator, som i princip är bilfria. Det är naturligtvis tillåtet att köra in i området för transporter till och från husen, men tänk på att köra mycket sakta och försiktigt! Nattparkering är endast tillåten i garage eller på markerade P-platser.

· Områdets parkeringsplatser är inte personliga (utom el-platserna som kan hyras), men de är endast avsedda för Sågdalens husägare och deras gäster. Du behöver därför ett parkeringstillstånd för att parkera, eller en "P-skiva" om du ska stanna kortare tid än 4 timmar.

· Tänk på att när du har hantverkare hemma, att de inte står och blockerar vägarna. Hänvisa de till avsedda P-platserna istället.

· Rasta inte hunden inom området!

· Föreningen har en egen hemsida, där all aktuell information om vad som händer och sker i området rapporteras samt att E-post går ut. De som inte har E-post, får information via papper i sin brevlåda.

· Det finns ett gemensamhetsgarage. Här kan du låna gemensamma stegar, skottkärror, motorgräsklippare för samfällighetens gemensamma ytor och annan utrustning. Lämna det i det skick du vill finna det i! Nyckel ska följa med fastigheten, annars ta kontakt med styrelsen.

· Privat lekutrustning, studsmattor m.m får inte stå på samfälld mark. Det har med ansvar och försäkringar att göra om det skulle hända något och olyckan är framme.


Uppdaterat 2024-02-27