Parkeringsregler

Varje fastighet i samfälligheten disponerar ett garage i någon av garagelängorna. Därutöver finns ett antal asfalterade parkeringsplatser. För att det ska finnas utrymme för alla och för gäster och andra besökande har samfälligheten infört följande regler för att parkera i området.  

* Parkeringstånd krävs, alternativt är 4 timmar parkering tillåtet med "P-skiva"
* Parkeringstillstånd eller P-skiva ska sitta väl synligt i framrutan.
* Parkering är endast tillåten för körbara och registrerade bilar. Uppställning av avställda bilar är inte tillåtetet.
* Parkering är endast tillåten på markerade platser (innanför de vita strecken)

Det är inte tillåtet att parkera inne i området, varken på vägarna eller på andra ställen (förutom handikapplatsen).
Däremot är det naturligtvis tillåtet att stanna för att lasta i eller ur varor.

Parkeringsövervakning
Alla parkeringsplatser inom området övervakas av Parkeringsservice Svenska AB.
Samfälligheten betalar inte något för parkeringsövervakningen. Eventuella invändningar mot P-avgifterna ska riktas direkt till Parkeringsservice Svenska AB, tel. 0771-77 11 00 eller www.pservice.se
Uppdaterat 2024-02-27